Medewerker evenementenvergunningen – Matchpartner Werving en Selectie – Drachten

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Reageerdirect!

Waarom reageren op deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Daniëlle van Veen via 06282 48 263 of danielle@matchpartner.nl.

Functieomschrijving

Wat ga jedoen?

Als MedewerkerEvenementenvergunningen voer je intakegesprekken met aanvragers dieeen evenement organiseren. Denk aan Simmerdeis, Koningsdag, hetVeenhoop festival, dorpsfeesten of de kermis. Sommige aanvragenbeoordeel je digitaal en anderen met de aanvragers face to face.Beoordelen en adviseren die je met de intentie om het door te latengaan. En vergis je niet: Ieder evenement heeft zijn uitdagingen,zelfs als hetzelfde evenement een jaar later weer voorbijkomt.

Jouw taken enverantwoordelijkheden:

 • Je bent het aanspreekpunt namens de gemeente enregisseert het evenementenproces van intake tot en metevaluatie.
 • Je beoordeelt op volledigheid enverstrekt je informatie over wetgeving, geldende beleidsregels enverordeningen.
 • Je werkt integraal samen, watbetekent dat je adviezen inwint en overleg voert met stakeholders,zoals de Veiligheidsregio, (Brandweer en GHOR), politie en bijinterne stakeholders, zoals de collega’s vanverkeer. 
 • Je bepaalt onder welkevoorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen wordenen stelt de vergunning of ontheffing op, of je wijst het verzoekgemotiveerd af.
 • Overige APV vergunningen,zoals reclame-uitingen, collecte vergunningen enstandplaatsvergunningen komen ook voorbij. 

Functie-eisen

Wat heb jij nodig?

 • MBO+ of HBO diploma richting integraleveiligheid of juridisch gebied
 • Aanverwantecursussen/opleidingen richting evenementenvergunningverlening ofbereid deze te volgen
 • Minimaal 2 jaarwerkervaring als medewerker binnen de gemeente
 • Bekend met relevante wet- en regelgeving

Daarnaast benjij:

Een echte teamspeler! Jijpakt samen met collega’s omvangrijke evenementen op, maar je werktook zelfstandig aan meerdere (kleinere) aanvragen en overziet enbehandelt deze. Jij bent iemand die sterk is in overzicht behouden,integraal samenwerken en graag met uiteenlopende aanvragerstoewerkt naar het door laten gaan van een evenement. Maar lukt ditniet, dan ben je daadkrachtig en kan je een minder leuke boodschapbrengen. Het is niet erg als je het ook leuk vindt om het evenementeven te bezoeken als alles rond is. Het hoort er allemaalbij!

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €4244,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 8)
 • Reiskostenvergoeding (€0,21per km) of leaseauto
 • 25 vakantiedagen met8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

 

Over deopdrachtgever:

In deze gemeentestaan mensen voorop en niet de regels. Zij pakken maatschappelijkeopgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven enpartners. Hierin geven ze medewerkers vertrouwen en ruimte om teinnoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in depraktijk.

Als één organisatie werken zij vanuitéén visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachte zetten zij zich invoor een plek voor iedereen in een leefbaar Smallingerland. ‘Demens voorop’ bestaat uit de samenlevingsvisie (met daarin 8maatschappelijke ambities) én een organisatievisie (met daarin 8handvatten voor de organisatie), zodat ze hun maatschappelijkeambities ook waar kunnen maken. De centrale waarden in deze visiezijn: Persoonlijk, Samen en Doen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: