Docent NT2 – daanbv – Drachten

daanbv

Bedrijfsomschrijving
Jegaat aan de slag op een Internationale Schakelklas (ISK) inDrachten, waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar die nieuw inNederland zijn, de Nederlandse taal en cultuur leren. De schoolbiedt een warme, inclusieve omgeving waar elke leerling de kanskrijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Hier werk je in een teamvan betrokken collega’s die samen streven naar het beste onderwijsvoor anderstalige jongeren.

Functieomschrijving
Alsdocent Nederlands op de ISK begeleid je anderstalige jongeren inhun taalontwikkeling. Je geeft Nederlandse les op verschillendeniveaus en werkt aan taalvaardigheid, begrijpend lezen enmondelinge communicatie. Je bereidt de leerlingen voor opdoorstroom naar regulier onderwijs of vervolgonderwijs. Daarnaastdraag je bij aan hun integratie in de Nederlandse samenleving doorhet aanbieden van cultuur- en maatschappijlessen. Samen met jecollega’s zorg je voor een veilige en stimulerendeleeromgeving.

Functie-eisen

 • Een (bijna) afgeronde lerarenopleidingNederlands of Pabo;
 • Affiniteit met het lesgevenaan anderstalige jongeren;
 • Enthousiasme voor enkennis van de Nederlandse taal encultuur;
 • Geduld, doorzettingsvermogen en eengroot hart voor je leerlingen;
 • Uitstekendecommunicatieve en didactischevaardigheden;
 • Flexibiliteit en de bereidheid omsamen te werken in een dynamischteam.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende en inspirerendewerkomgeving;
 • Ondersteuning en begeleiding vaneen ervaren team;
 • Mogelijkheden voorprofessionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Eenaantrekkelijk salaris volgens CAO VO;
 • Eentijdelijke aanstelling met uitzicht op een vastcontract;
 • Goede secundairearbeidsvoorwaarden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: