Senior Jurist VTH – Matchpartner Werving en Selectie – Drachten

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Reageerdirect!

Waarom reageren op deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Daniëlle van Veen via 06282 48 263 of danielle@matchpartner.nl.

Functieomschrijving

Als jurist vergunningverlening (VTH) ligt de nadrukvan jouw functie op het adviseren en juridisch ondersteunen bijvergunningverlening op het gebied van de Wabo en de Omgevingswet.Echter, in het relatief kleine team zijn de werkzaamheden divers enwerk je ook aan handhavingsdossiers, bijvoorbeeld op het gebied vande Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten zoals deOpiumwet en de Alcoholwet.

Je krijgt te makenmet onder andere complexe buitenplanse omgevingsplan activiteiten(BOPA), maar ook met handhavingsverzoeken over het wel of nietlegaal zijn van een bouwproject, het handelen volgens het tijdelijkdeel van het omgevingsplan, de naleving van milieuwetgeving en deOpiumwet of (in samenwerking met politie) ondersteunen vanuitvoerende handhavers inzake handelen richting overlast. Je bentvraagbaak voor de gehele afdeling en voorziet zowel onzevergunningverleners als onze toezichthouders en handhavers vanadvies en begeleidt handhavingstrajecten.

Jouw werkzaamheden:

 • Vertegenwoordigen van het college vanburgemeester en wethouders in bezwaar- enberoepsprocedures
 • Actieve bijdrage leveren aangesprekken in het kader van het zogeheten Passend Contact(vergelijkbaar met mediation)
 • Ondersteunen vanuitvoerende handhavers binnen de gemeente
 • Advisering en begeleiding vanhandhavingstrajecten

 

Functie-eisen

Wat breng jijmee?

 • HBO / WO-diploma Rechten
 • Minimaal 5 jaar werkervaringals Senior Jurist VTH of in een soortgelijke functie
 • Actuele kennis van relevante wetgeving
 • Aantoonbare werkervaring bij soort gelijke gemeente (quainwoner aantallen) en in een stedelijke werk- /woonomgeving

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €5247,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 10)
 • Reiskostenvergoeding (€0,21per km) of leaseauto
 • 25 vakantiedagen met8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

 

Over deopdrachtgever: 

In dezegemeente staan mensen voorop en niet de regels. Zij pakkenmaatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, hetbedrijfsleven en partners. Hierin geven ze medewerkers vertrouwenen ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij testuren in de praktijk. 

Als één organisatiewerken zij vanuit één visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachtezetten zij zich in voor een plek voor iedereen in een leefbaarSmallingerland. ‘De mens voorop’ bestaat uit desamenlevingsvisie (met daarin 8 maatschappelijke ambities) én eenorganisatievisie (met daarin 8 handvatten voor de organisatie),zodat ze hun maatschappelijke ambities ook waar kunnen maken. Decentrale waarden in deze visie zijn: Persoonlijk, Samen enDoen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: