Projectmanager Modificatie – Continu Professionels – Drachten

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Deze partij is landelijkactief vanuit verschillende vestigingen. Zij maken onderscheidtussen verschillen takken binnen de bouw. Zo wordt er bijvoorbeeldeen duidelijk onderscheid gemaakt tussen Utiliteitsbouw enWoningbouw. Ze zijn een ontwikkelend aannemer, die vanaf detenderfase tot aan de oplevering betrokken zijn bij hun projecten.Ze doen zowel nieuwbouw als grootschalige verbouw enonderhoudsprojecten. De voornaamste opdrachtgevers zijnwoningcorporaties en gemeentes. Ze hebben qua functies bijna alleszelf in huis. De bekende functies als werkvoorbereiders,calculatoren, uitvoerders en projectleiders, maar ook een afdelingontwikkeling, kopersbegeleiding, marketing, HR, etc. Groot voordeelhiervan is dat ze op deze manier in staat zijn tijdens alle fasesvan een project de kwaliteit te waarborgen en daar invloed op uitte oefenen.

Ook zorgt deze manier vanbedrijfsvoering ervoor dat de lijntjes binnen de organisatie kortblijven, afdelingen kunnen makkelijk onderling dingen met elkaaroverleggen. 

Functieomschrijving

Hebjij de ambitie om als inspirerende leider samen met je team degroeiplannen te verwezenlijken? Dan is de rol van LeidinggevendeProjectmanager Modificatie wellicht de volgende stap in jouwcarrière.

 

Als LeidinggevendeProjectmanager Modificatie geef je sturing aan demodificatieafdeling. Je motiveert en betrekt je collega’s bij deambitieuze groeiplannen van deze snelgroeiende vestiging. In dezefunctie leg je de nadruk op samenwerking, werkplezier en deontwikkeling van zowel je team als jezelf. Je krijgt de ruimte omde afdeling vorm te geven en draagt actief bij aan de groei in deregio.

 • Bouwen aan de ontwikkelingen samenwerking van de integrale projectenafdeling in de regio, metaandacht voor veiligheid, klantgerichtheid, kwalitatieve bezettingen efficiënte werkprocessen om de groeidoelstellingen terealiseren
 • Sturen op budget,kwaliteit en veiligheid van collega’s, klanten en stakeholders opuitvoeringslocaties
 • Coachen van diverseteamleden in hun ontwikkeling, met ruimte voorgroei
 • Monitoren van de voortgangvan projecten in tijd en financiën, bespreken met opdrachtgevers enhet management
 • Werken aan persoonlijkegroei door uitdagingen aan te gaan en gebruik te maken vanopleidingsmogelijkheden
 • Samenwerking staatcentraal bij, waar circa tachtig collega’s werken aan diverseprojecten en service- enonderhoudscontracten
 • Een informele werksfeermet aandacht voor ontwikkeling en ruimte voorgezelligheid

Functie-eisen

 • Minimaal een hbo-diploma in bouw oftechniek is vereist.
 • Ervaring als projectmanager voormiddelgrote bouwprojecten of als leidinggevende op deuitvoeringsafdeling bij een middelgrote aannemer die serviceverleent, isnoodzakelijk.
 • Aantoonbare ruime ervaring in het leidenvan teams met diverse disciplines isvereist.
 • Een uitgebreid netwerk binnen de bouw-en installatiewereld isessentieel.
 • Ruime ervaring met financiëlerapportages, bij voorkeur met SAP, is een belangrijkevereiste.
 • Het vermogen om op de juiste wijzeleiding te geven, mensen te motiveren en meetbare resultaten tebehalen, wordtverwacht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een vastcontract
 • Een competitief salaris(tot €7.000,- p/m o.b.v. 40 uur perweek)
 • Een goedewerk-privébalans
 • Veel vrijheid in jefunctie, passend bij de grote verantwoordelijkheid van eenprojectmanager
 • Een prettige werksfeer metregelmatige viering vansuccessen
 • Een warm welkom metintroductiedagen eninwerktraject
 • Ontwikkelmogelijkheden enpraktijkgerichtetrainingen
 • Een smartphone, laptop enauto van de zaak of eenmobiliteitsbudget
 • Arbeidsvoorwaarden volgensde cao Bouw &Infra

Jij bent communicatiefsterk en kunt goed schakelen tussen verschillende niveaus endisciplines. Je hebt minimaal een hbo-niveau in bouw of techniek,ervaring als projectmanager in de bouwsector, leidinggevendeervaring in multidisciplinaire teams, een breed netwerk in de bouw-en installatiesector, ervaring met financiële rapportages (bijvoorkeur SAP), en de capaciteit om op effectieve wijze leiding tegeven en resultaten tebehalen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: